Chính sách điều khoản

Điều khoản dịch vụ của người dùng Tictop

Tictop (“chúng tôi”, “của chúng tôi”) là nền tảng (phần mềm dịch vụ) hỗ trợ quản lý công việc, quản lý thời gian và làm việc hiệu quả dành cho doanh nghiệp, tổ chức, đội nhóm, được vận hành và phát triển bởi VIG TECHNOLOGY., JSC. Ngoài việc hỗ trợ bằng các công cụ công nghệ trực tuyến, chúng tôi không tham gia vào quá trình trực tiếp sử dụng của Khách hàng. Các Khách hàng đồng ý sử dụng Tictop là để quản lý công việc tại tổ chức của mình sẽ mặc nhiên đồng ý với điều khoản sử dụng này.

Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho khách hàng về các Điều khoản này. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ email services@tictop.app.

Đôi khi, chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản này. Vui lòng kiểm tra trang này định kỳ để cập nhật. Nếu bạn không đồng ý hoặc không thể tuân thủ Điều khoản đã sửa đổi, bạn phải ngừng sử dụng Dịch vụ và Trang web. Các Điều khoản cập nhật sẽ có hiệu lực khi chúng được đăng và sẽ áp dụng trong tương lai. Việc bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ và Trang web sau bất kỳ cập nhật nào như vậy sẽ mặc định việc bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Các định nghĩa

Tictop: là nền tảng (phần mềm dịch vụ) hỗ trợ quản lý công việc, quản lý thời gian và làm việc hiệu quả dành cho doanh nghiệp, tổ chức, đội nhóm. Tictop có trang web giới thiệu chính thức tại địa chỉ https://www.tictop.vn .

VIG TECHNOLOGY., JSC: là đơn vị sở hữu và toàn quyền khai thác nền tảng Tictop

Khách hàng: Là các tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng nền tảng Tictop

Tài khoản tổ chức Tictop của Khách hàng: Là một hệ thống được Tictop mở quyền truy cập cho Khách hàng. Đây là không gian làm việc cho Khách hàng và các cá nhân được Khách hàng cấp quyền sử dụng.

Tài khoản sử dụng: Là tài khoản người dùng trên Tài khoản tổ chức của Khách hàng mà Khách hàng tạo quyền cho người dùng đó. Với mỗi một Tài khoản tổ chức, Khách hàng có toàn quyền cấp quyền sử dụng cho các nhân viên của mình tham gia vào tổ chức. Bằng hành động gửi đường dẫn mời tham gia tổ chức tới các địa chỉ email hoặc số điện thoại khác nhau hoặc gửi mã liên kết tổ chức, Khách hàng đồng ý cấp quyền sử dụng tổ chức Tictop của Khách hàng cho cá nhân là chủ sở hữu của email / số điện thoại đó. Mỗi một thành viên trong tổ chức được tính là 01 tài khoản sử dụng. Số tài khoản sử dụng là căn cứ tính chi phí sử dụng nền tảng Tictop.

Tài khoản Tổ chức Tictop của Khách hàng

Trong quá trình đăng kí Tictop, khách hàng sẽ tạo tài khoản bằng email và số điện thoại.

 1. Khách hàng có trách nhiệm phải tự bảo mật tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm hoàn toàn về các hoạt động liên quan đến tài khoản của Khách hàng.
 2. Mỗi một tổ chức tùy theo mức gói đăng ký mà Khách hàng có thể tạo tài khoản cho các nhân viên của mình tham gia sử dụng. Số lượng tài khoản sử dụng tùy thuộc vào mức phí đăng ký.
 3. Khách hàng thông báo ngay cho Tictop khi có bất cứ ai sử dụng tài khoản của mình mà không được phép hay bất cứ lỗi bảo mật nào, và bảo đảm Khách hàng đăng xuất (logout) khỏi tài khoản sau mỗi phiên sử dụng. Tictop không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu Khách hàng không tuân thủ điều này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của Khách hàng.

Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, Khách hàng đồng ý rằng VIG TECHNOLOGY., JSC sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và quyết định của VIG TECHNOLOGY., JSC (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp) là quyết định cuối cùng và ràng buộc tất cả các bên.

Bảo vệ quyền riêng tư

VIG TECHNOLOGY., JSC bảo mật toàn bộ thông tin của Khách hàng và những nội dung các tài khoản sử dụng của Khách hàng trao đổi, lưu trữ trên nền tảng Tictop. Chúng tôi sẽ thực hiện và duy trì tất cả các biện pháp bảo vệ nội bộ cần thiết và trong khả năng của chúng tôi; mang tính hành chính, vật lý và kỹ thuật để bảo vệ cho tính bảo mật và toàn vẹn đối với dữ liệu Khách hàng.

VIG TECHNOLOGY., JSC cam kết:

 1. Không chủ động thay đổi các dữ liệu được tạo ra bởi Khách hàng. Điều này không bao hàm việc hệ thống phần mềm có thể tự động sửa đổi kích cỡ, định dạng dữ liệu để phù hợp với mục đích hiển thị và chức năng sử dụng.
 2. Không truy cập vào dữ liệu của Khách hàng trừ trường hợp khắc phục lỗi kỹ thuật hoặc theo yêu cầu của Khách hàng hoặc trường hợp phải tuân theo quy định của pháp luật.
 3. Không tiết lộ dữ liệu của Khách hàng ngoại trừ một trong các trường hợp sau:
  • Có sự chấp thuận của Khách hàng.
  • Phải tuân theo quy định của pháp luật.
  • Thuộc trường hợp quy định tại Điều khoản sử dụng này.

Mặc dù vậy, VIG TECHNOLOGY., JSC có quyền tiếp cận một cách chủ động hoặc tự động thông tin về các tài khoản đang tồn tại trên hệ thống (bao gồm Họ tên, email) cho một số mục đích nhất định, bao gồm:

 1. Thông báo bằng email đến Khách hàng về các tính năng mới hoặc các sản phẩm mới.
 2. Thông báo bằng email đến Khách hàng về các sự kiện, chương trình khuyến mại, thông tin về sự cố sản phẩm, dịch vụ…
 3. Liên hệ trực tiếp với Khách hàng để hỗ trợ kỹ thuật hoặc các hỗ trợ khác nhằm tăng trải nghiệm người dùng.

VIG TECHNOLOGY., JSC bảo toàn quyền sử dụng tên của Khách hàng cho mục đích Marketing hoặc trong các chiến dịch quảng bá, giới thiệu sản phẩm hoặc trong các cuộc nói chuyện, trao đổi với các Khách hàng khác của VIG TECHNOLOGY., JSC hoặc các Khách hàng tiềm năng khác của VIG TECHNOLOGY., JSC. Ví dụ, VIG TECHNOLOGY., JSC có thể đưa tên Khách hàng vào trang web hiển thị tên tất cả các Khách hàng của mình.

Chính sách bảo mật với các dịch vụ Google

Việc sử dụng (ứng dụng) và chuyển thông tin nhận được từ Google APIs sang bất kỳ ứng dụng nào khác sẽ tuân thủ Chính sách dữ liệu người dùng Dịch vụ API (Google API Services User Data Policy) của Google, bao gồm cả các yêu cầu về Giới hạn sử dụng (Limited Use requirements).

Ở đây, chúng tôi muốn giải thích cách thông tin cá nhân của bạn được thu thập, sử dụng và bảo vệ khi bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi và liên quan đến việc kết nối với Google Calendar.

Thu thập và Sử dụng Thông tin

Khi bạn kết nối ứng dụng của chúng tôi với Google Calendar, chúng tôi có thể yêu cầu quyền truy cập vào lịch của bạn để đồng bộ hóa sự kiện. Tuy nhiên, chúng tôi cam kết chỉ thu thập và sử dụng thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích khác ngoài việc cung cấp dịch vụ và cải thiện trải nghiệm người dùng của bạn.

Bảo mật Dữ liệu

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng biện pháp bảo mật thích hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc hủy bỏ. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc tuân thủ theo luật pháp.

Quyền lợi của bạn

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình và có thể chọn từ chối cung cấp quyền truy cập vào lịch của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của bạn.

Dữ liệu của Khách hàng và trách nhiệm của các bên

Dữ liệu của Khách hàng là mọi thông tin mà Khách hàng gửi, tải lên, truyền hoặc bằng bất kể phương thức nào giúp hiển thị thông tin đó trên tài khoản Tictop của Khách hàng. Dữ liệu đó bao gồm: các tin nhắn, các thông báo, các tập tin, các hình ảnh, các video, các đường dẫn, các nội dung liên quan đến công việc và tất cả mọi thông tin được hiển thị trên Hệ thống Tictop của Khách hàng; Dữ liệu của Khách hàng bao gồm cả mọi thông tin, đường dẫn, văn bản mà Khách hàng và các tài khoản sử dụng của Khách hàng nhập vào Tictop thông qua các nền tảng lưu trữ đám mây như Google Drive, OneDrive…

Khách hàng có quyền sử dụng và kiểm soát dữ liệu được đăng tải trên tài khoản Tictop của Khách hàng. VIG TECHNOLOGY., JSC cung cấp các tính năng có sẵn, theo hiện trạng và áp dụng chung cho tất cả Khách hàng của VIG TECHNOLOGY., JSC để Khách hàng xóa hoặc trích xuất dữ liệu ra bên ngoài hệ thống tổ chức Tictop. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm cho tất cả các dữ liệu mà Khách hàng hoặc tài khoản sử dụng của Khách hàng gửi đến và/hoặc gửi đi từ nền tảng Tictop.

Khách hàng hiểu rằng VIG TECHNOLOGY., JSC không sở hữu bất kì dữ liệu nào mà Khách hàng đăng tải lên Tictop; trừ các tài liệu và hoặc giao diện hướng dẫn được VIG TECHNOLOGY., JSC chủ động cung cấp công khai cho Khách hàng.

Việc quyết định đưa dữ liệu nào lên nền tảng Tictop là toàn quyền của Khách hàng. Tuy nhiên, những nội dung sau sẽ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP đăng tải trên nền tảng Tictop:

 1. Làm tổn hại, làm phiền cho người khác hoặc gây ra thương tổn đến con người và tài sản.
 2. Liên quan đến việc công bố các thông tin hoặc tài liệu lừa đảo, gây mất uy tín danh dự, quấy rối hoặc mang tính khiêu dâm.
 3. Xâm phạm các quyền riêng tư hoặc kì thị chủng tộc, tôn giáo, giới tính, người tàn tật.
 4. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền sở hữu khác.
 5. Cản trở hoặc phá hỏng Tictop (bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc truy cập trái phép Tictop thông qua bất cứ phương tiện máy móc, phần mềm).

VIG TECHNOLOGY., JSC có toàn quyền vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung dữ liệu của Khách hàng nếu chúng tôi xác định dữ liệu được truy cập vi phạm Điều khoản này, hoặc chúng tôi nhận được đơn khiếu nại từ tài khoản sử dụng, hoặc thông báo vi phạm sở hữu trí tuệ và/hoặc thông báo nội dung có dấu hiệu vi phạm pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền.

Khách hàng tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sử dụng phần mềm trái với quy định của pháp luật.

Tạm ngừng và chấm dứt sử dụng Tictop

Thời hạn thỏa thuận

Thỏa thuận này bắt đầu kể từ ngày Khách hàng đồng ý và chấm dứt khi tất cả các tài khoản được cấp kèm theo thỏa thuận này hết hạn sử dụng. Đối với trường hợp Khách hàng dùng thử, nếu Khách hàng không chuyển sang hình thức thuê bao trước khi hết hạn dùng thử, thỏa thuận này sẽ được chấm dứt khi hết hạn dùng thử.

Tạm dừng

 1. VIG TECHNOLOGY., JSC có quyền tạm ngừng việc sử dụng của Khách hàng đối với Khách hàng trong các trường hợp sau:
 2. Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán các khoản chi phí sử dụng Khách hàng sau khi VIG TECHNOLOGY., JSC đã gửi thông báo yêu cầu thanh toán 30 ngày.
 3. VIG TECHNOLOGY., JSC cho rằng hệ thống Tictop đang được Khách hàng sử dụng để tham gia vào các cuộc tấn công, gửi thư rác, các hoạt động bất hợp pháp hoặc việc sử dụng nền tảng Tictop của Khách hàng gây nguy hại tới VIG TECHNOLOGY., JSC và những đối tượng khác

Thỏa thuận được coi như chấm dứt trong các trường hợp sau:

 1. VIG TECHNOLOGY., JSC đơn phương chấm dứt thỏa thuận do Khách hàng không thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho VIG TECHNOLOGY., JSC theo quy định.
 2. Theo yêu cầu của tòa án và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 3. Khi có thỏa thuận của Khách hàng và VIG TECHNOLOGY., JSC về việc chấm dứt thỏa thuận.
 4. VIG TECHNOLOGY., JSC không có nghĩa vụ hoàn trả bất kể chi phí nào mà Khách hàng đã thanh toán trong trường hợp chấm dứt thỏa thuận vì những lý do đã nêu trên.
Điều khoản bảo đảm và giới hạn trách nhiệm của chúng tôi

Từ chối đảm bảo

VIG TECHNOLOGY., JSC không cam đoan, tuyên bố, hoặc bảo đảm rằng việc sử dụng nền tảng Tictop của Khách hàng sẽ không bị gián đoạn hoặc không bị lỗi, hoặc nền tảng Tictop sẽ đáp ứng yêu cầu Khách hàng hoặc tất cả các lỗi trên phần mềm và/hoặc tài liệu sẽ được sửa hoặc hệ thống tổng thể đảm bảo hoạt động của nền tảng Tictop (bao gồm nhưng không giới hạn: mạng internet, các mạng truyền dẫn khác, mạng nội bộ và các thiết bị của Khách hàng). VIG TECHNOLOGY., JSC không đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngầm định về các điều kiện như sự thỏa mãn về chất lượng, phù hợp cho nhu cầu sử dụng đặc thù hoặc không xâm phạm các quyền của bên thứ ba. Khách hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc xác định xem nền tảng Tictop hoặc thông tin được tạo ra từ nền tảng Tictop là đúng đắn và đáp ứng đầy đủ cho mục đích sử dụng của mình.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào VIG TECHNOLOGY., JSC đều không chịu trách nhiệm về bất kỳ các thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc mang tính chất trừng phạt, bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất doanh thu, mất lợi nhuận, mất lợi thế kinh doanh, do ngừng việc hoặc mất mát dữ liệu do hậu quả của: (1) việc sử dụng hoặc không thể sử dụng nền tảng Tictop; (2) bất kỳ các thay đổi nào được thực hiện đối với nền tảng Tictop; (3)từ chối quyền truy cập hoặc biến đổi các dữ liệu; (4) xóa, sai hỏng, hoặc không lưu trữ dữ liệu có trên hoặc thông qua nền tảng Tictop; (5) các tuyên bố hay hành vi của bất kỳ bên thứ ba nào đối với nền tảng Tictop; và (6) bất kỳ vấn đề nào khác liên quan đến nền tảng Tictop.

Bất khả kháng

Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các Bên, bao gồm nhưng không giới hạn: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất; hỏa hoạn; dịch bệnh; chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và các thảm họa tự nhiên khác chưa lường hết được; việc truy cập tictop.vn hoặc tictop.app, ứng dụng Tictop trên điện thoại bị gián đoạn do can thiệp bởi ISP (Internet service provider), sự thay đổi chính sách hoặc sự ngăn cấm theo các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Việc một Bên không hoàn thành nghĩa vụ của mình do sự kiện bất khả kháng sẽ không phải là cơ sở để bên kia chấm dứt hợp đồng và bồi thường thiệt hại. Tuy nhiên, Bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có nghĩa vụ phải:

 1. Tiến hành các biện pháp ngăn ngừa hợp lý và các biện pháp thay thế cần thiết để hạn chế tối đa ảnh hưởng do sự kiện bất khả kháng gây ra.
 2. Thông báo bằng văn bản cho bên kia về trường hợp được miễn trách nhiệm và những hậu quả có thể xảy ra do sự kiện bất khả kháng sau khi có cơ sở để xác định việc xảy ra sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện nghĩa vụ hợp đồng.
Giải quyết tranh chấp

Tất cả các tranh chấp hoặc các bất đồng phát sinh giữa 02 bên sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác để cùng nhau giải quyết.

Trong trường hợp 02 bên thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự tố tụng tại Tòa án có thẩm quyền. Phán quyết của Tòa án là chung thẩm, mang quyết định cuối cùng buộc các bên phải tuân thủ.

Liên hệ

VIG TECHNOLOGY., JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TIN HỌC VIG
Mã số thuế: 0109672923

Điện thoại

Email

Giờ làm việc

Kết nối với chúng tôi

Hãy kết nối với chúng tôi để được tư vấn và nhận ưu đãi tốt nhất cho doanh nghiệp của bạn

Hoặc quét mã QR để liên hệ với chúng tôi qua Zalo