Chính sách Bảo hành sản phẩm

Chúng tôi cam kết thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống để việc sử dụng ứng dụng của quý khách được thuận lợi, không bị gián đoạn. Nếu có phát sinh sự cố kỹ thuật, chúng tôi sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.