Video trải nghiệm

Quản lý công việc phức tạp? Chúng tôi làm nó trở nên dễ dàng hơn

Bạn đang tìm kiếm video, đừng mất thời gian và chọn ở đây:
Chọn ở đây

×

Hướng Dẫn Đăng Nhập

Nếu bạn đã được tạo tài khoản trên Tictop, hãy đăng nhập để vào tổ chức của bạn!

Thiết Lập Không Gian Làm Việc

Tạo nhóm, các lĩnh vực hoạt động của công ty. Giúp tạo công việc và theo dõi tiến độ rõ ràng hơn!

Bắt đầu ngày làm việc cùng Tictop

Theo dõi trạng thái làm việc, thời gian làm việc, nội dung công việc trên một màn hình duy nhất!

Hướng Dẫn Quản Lý Công Việc

Hãy để Tictop giúp bạn tạo công việc một cách nhanh nhất.

Làm Việc Nhóm Hiệu Quả

Chỉ mất chưa đầy 5 phút bạn đã có thể tạo nhóm trên Tictop để trao đổi và nắm bắt tiến độ của công việc cùng mọi người trong nhóm.

Linh hoạt trong thay đổi kế hoạch công việc trong ngày

Thay đổi trạng thái công việc, chuyển đổi công việc giữa ngày một cách nhanh chóng, đơn giản.