Tictop miễn phí toàn bộ tính năng và không giới hạn số lượng người dùng cho tới 01 tháng 07 năm 2022.

Sau thời gian đó Tictop vẫn hoàn toàn miễn phí cho tối đa 15 người dùng.

tictop-plane-01

MIỄN PHÍ

Đối với các tổ chức
<15 Thành viên

< 15 Thành viên

10GB Dữ liệu lưu trữ

100 task/ thành viên
project

EFFICIENT

Với các tổ chức

< 30 Thành viên : Giá  sắp ra mắt

< 50 Thành viên : Giá  sắp ra mắt

< 100 Thành viên : Giá  sắp ra mắt

TIÊU CHUẨN

Quản lý công việc trong ngày của thành viên

Hợp tác làm việc theo nhóm hiệu quả

Hiển thị trạng thái công việc theo thời gian thực

Tạo và quản lý công việc bằng nhiều cách (text, photo, voice ...)

Chat / Messaging


< 10 thành viên

10GB dữ liệu lưu trữ

10k tasks / công việc

''

Đăng Ký Miễn Phí
PHỔ BIẾN NHẤT
PRO

Quản lý công việc trong ngày của thành viên

Hợp tác làm việc theo nhóm hiệu quả

Hiển thị trạng thái công việc theo thời gian thực

Tạo và quản lý công việc bằng nhiều cách (text, photo, voice ...)

Quản lý file tập trung và tìm kiếm thông minh

Chat / Messaging

Call Audio / Video


< 30 thành viên

100GB dữ liệu lưu trữ

Không giới hạn tasks / công việc

Tối đa 5 người / cuộc gọi

Miễn phí dùng thử 1 tháng
Bắt Đầu Dùng Thử
BUSINESS

Quản lý công việc trong ngày của thành viên

Hợp tác làm việc theo nhóm hiệu quả

Hiển thị trạng thái công việc theo thời gian thực

Tạo và quản lý công việc bằng nhiều cách (text, photo, voice ...)

Quản lý file tập trung và tìm kiếm thông minh

Chat / Messaging

Call Audio / Video


Không giới hạn thành viên

Không giới hạn dữ liệu lưu trữ

Không giới hạn tasks / công việc

Tối đa 100 người / cuộc gọi

Đăng Ký Miễn Phí

Lợi ích của việc quản lý công việc và thời gian

Quản lý file của bạn

Nhắn tin và gọi video