Chấm công thời 4.0

Chấm công theo phương pháp online tiện lợi và hạn chế sai sót hơn so với phương pháp thủ công.
1

Chấm công nhanh – tiện – gọn

Không cần lắp đặt máy móc phức tạp, chi phí tốn kém mà lại không hiệu quả.
Dễ dàng chấm công ở bất cứ đâu, vô cùng thích hợp với những công việc phải làm từ xa hay online.

Hơn cả chấm công là Tictop!

Bắt đầu Bắt đầu một ngày mới với những công việc dự định sẽ làm và hoàn thành đã có sẵn trong đầu
Tạm dừng Giải quyết linh hoạt với tình huống đột xuất cần ra ngoài hay nghỉ ngơi. Không cần thông báo!
Kết thúc Xử lý theo thời gian thực hiệu quả, kết thúc ngày làm việc với những công việc đã dự định hoàn thành!

Thời gian minh bạch và công khai!

Tất cả thời gian check in check out của tất cả các thành viên đều được giám sát bởi chính họ
Giảm gian lận trong giờ giấc