Tính năng

Tictop sẽ giúp quá trình quản lý công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn

 

Quản lý thời gian

Bạn luôn có thể kiểm soát thời gian làm việc và công việc trong một ngày.

Lập kế hoạch

Nắm rõ những đầu việc dang dở chưa hoàn thành, giúp bạn tối ưu hóa khối lượng công việc trong ngày.

Theo dõi thời gian làm việc

Theo dõi thời lượng hoạt động của các thành viên, tiết kiệm thời gian trao đổi công việc

Cân bằng thời gian

Thời gian làm việc sẽ được tính từ lúc “Bắt đầu công việc”, bạn có thể “Tạm dừng” để nghỉ ngơi hoặc làm việc riêng. Tổng thời gian làm việc có thể được kiểm tra vào cuối ngày.

×

Đơn giản hóa tạo công việc

Nhanh chóng

Tictop cung cấp đầy đủ những công cụ cần thiết phù hợp với từng lĩnh vực.

Không gian linh hoạt

Tạo công việc cho bản thân và cho người khác. Chuyển đổi công việc nhóm thành công việc cá nhân chỉ trong một không gian tạo.

Rõ ràng

Trạng thái công việc được hiển thị rõ ràng, sắp xếp dựa trên tầm quan trọng và tính cấp thiết theo chiến lược làm việc hiệu quả Eisenhower Box.

×

Theo dõi công việc

Trạng thái công việc

Theo dõi trạng thái và tình trạng công việc của tất cả thành viên một cách tổng quan.

Hiệu quả công việc

Nắm rõ công việc của mỗi thành viên, tăng hiệu quả trong việc trao đổi thông tin nội bộ.

Cân bằng công việc

Nắm rõ công việc và trạng thái công việc của mỗi người trong ngày, giúp bạn cân bằng công việc trong team và tiết kiệm thời gian trao đổi.

×

Trao đổi, trò chuyện

Nhắn tin, gọi video, tổ chức các cuộc họp trực tiếp trên Tictop !

Trao đổi

Chia sẻ, trao đổi công việc với từng thành viên hoặc từng nhóm.

Cuộc họp ngắn

Thực hiện những cuộc họp ngắn trong tổ chức.

Trò chuyện

Giúp các thành viên gắn kết với nhau hơn.

Quản lý tệp thông minh

Tìm kiếm nhanh chóng

Dễ dàng tìm kiếm tệp đính kèm của cá nhân hoặc nhóm từ công việc và tin nhắn của bạn.

Dung lượng lớn

Lưu trữ dữ liệu và các văn bản quan trọng với dung lượng lớn, đính kèm chúng khi tạo công việc mà không cần tải lên từ máy tính.

Quyền riêng tư và bảo mật

Tất cả các file được lưu trữ tuân thủ theo quyền của bạn được thực hiện trong task công việc mà nó được đính kèm theo. Không ai có thể thấy file của bạn nếu bạn chưa cho phép.