Chính sách Giao Nhận

Chúng tôi có các hình thức giao nhận như sau:

  1. Gửi mã kích hoạt qua email của khách hàng: thông thường chúng tôi sẽ gửi mã cho quý khách trong vòng 24h kể từ khi thanh toán thành công
  2. Gửi mã kích hoạt qua tin nhắn SMS: thông thường chúng tôi sẽ gửi mã cho quý khách trong vòng 24h kể từ khi thanh toán thành công