Định giá linh hoạt cho mọi người

Các tính năng và giá cả linh hoạt chỉ dành cho bạn. Thanh toán theo tháng hoặc năm và hủy bất cứ lúc nào!

Tiêu Chuẩn

Quản lý công việc

Quản lý thời gian

Quản lý nhân viên

< 30 thành viên

10.000 tin nhắn / tháng

Gọi video

40GB lưu trữ dữ liệu

Quản lý, lưu trữ và tìm kiếm tệp thông minh

Đăng Ký Miễn Phí
PRO

Quản lý công việc

Quản lý thời gian

Quản lý nhân viên

không giới hạn thành viên

không giới hạn tin nhắn

Miễn phí 10.000 phút gọi video đầu tiên / tháng

100GB lưu trữ dữ liệu

Quản lý, lưu trữ và tìm kiếm tệp thông minh

Miễn phí dùng thử 1 tháng
Bắt Đầu Dùng Thử

Ưu đãi cho doanh nghiệp

Ưu đãi dành cho doanh nghiệp, cho nhân sự hoặc đại lý cần hỗ trợ nhanh và nhiều tính năng cần thiết. Liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ đưa ra một kế hoạch tốt hơn và định giá cho bạn.

Lợi ích của việc quản lý công việc và thời gian

Quản lý file của bạn

Nhắn tin và gọi video