Giải pháp quản lý đội nhóm linh hoạt

Khi các nhà lãnh đạo nhận ra sự khác biệt giữa hợp tác và phối hợp, đội ngũ của họ sẽ hiệu quả hơn và có thể tập trung vào công việc quan trọng nhất của họ.

0 %
Quản lý cấp trung đang giao việc cho nhân sự dựa trên cảm tính
0 %
Các team làm việc kém hiệu quả do các thành viên không nắm rõ công việc họ cần giải quyết - mức độ ưu tiên - thời gian cần hoàn thành
0 %
Thời gian công việc để chuyển công việc từ ứng dụng này sang ứng dụng khác.

Tictop giúp team của bạn

Phối hợp các thành viên linh hoạt

Lập kế hoạch cho các dự án tốt hơn, đạt ra những mục tiêu quan trọng đối với từng nhân sự trong nhóm của bạn và giúp mọi người có cũng mục tiêu 

Quản lý công việc phức tạp một cách dễ dàng

Rõ ràng công việc
Rõ ràng nhiệm vụ – trách nhiệm
Rõ ràng deadlines

Tăng hiểu suất làm việc nhóm gấp 5 lần

Hoàn thành nhiều việc quan trong hơn, với ít thời gian hơn.

Khai phá sức mạnh đội nhóm

Các tính năng đắc lực quản lý đội nhóm

Tổ chức và phân công nhiệm vụ

Mọi thành viên sẽ biết công việc cần làm, nhiệm vụ nào là ưu tiên, thời gian hoàn thành công việc.
Cho phép tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu và quy trình công việc của từng nhóm

Tương tác - trao đổi thông tin giữa các thành viên

Giữ cho liên lạc luôn mượt mà trong quá trình đạt mục tiêu nhóm.
Bạn có thể chat trực tiếp trên task công việc đã giao hoặc chat nhóm với các thành viên tương tự như một mạng xã hội. Hoàn toàn trên một nền tảng.

Quan sát hiệu suất linh hoạt

Đánh giá nhân sự chưa bao giờ đơn giản đến thế. Bạn có thể quan sát những thành viên hoạt động tích cực trong team – tốc độ xử lý công việc – điều chỉnh khối lượng công việc cho các thành viên đang có ít việc cần xử lý hơn.
Xem tiến độ giữa các dự án và nhóm, đồng thời khắc phục sự cố ngay lập tức.

Các tính năng đắc lực quản lý đội nhóm

Không cần mất thời gian check công việc trên nhiều app

Tuyệt vời hơn nếu phối hợp cùng các phòng ban khác trong doanh nghiệp

Loại bỏ các quy trình cồng kềnh và linh hoạt thay mới bằng các quy trình hiệu quả.

Lưu trữ tài nguyên thông minh và dễ dàng chia sẻ
Bảo mật bằng cách phân quyền thông minh

Lên lịch họp, họp online nội bộ  dễ dàng.Giảm thời gian email nội bộ, quy trình rườm rà

Dễ dàng đăng ký sử dụng

5000 Doanh nghiệp đã sử dụng và tối ưu hiệu suất công việc của họ

Đăng ký tài khoản

Đăng ký tổ chức

Thêm thành viên

Bắt đầu sử dụng