Giải pháp quản lý cá nhân linh hoạt

Khi các nhà lãnh đạo nhận ra sự khác biệt giữa hợp tác và phối hợp, đội ngũ của họ sẽ hiệu quả hơn và có thể tập trung vào công việc quan trọng nhất của họ.

0 %
Công việc quan trọng trong một ngày quyết định 80% hiểu suất
0 %
Công việc quan trọng trong một ngày quyết định 80% hiểu suất

Tictop giúp bạn

Lập kế hoạch

Khi bạn có một kế hoạch cụ thể và rõ ràng, bạn có thể tập trung vào các công việc cần làm để đạt được mục tiêu của mình. Điều này giúp bạn tăng khả năng hoàn thành nhiệm vụ và tránh bị phân tán tư tưởng.

Theo đuổi mục tiêu

Phân loại các mức độ ưu tiên trong công việc để giải quyết.
Giúp bạn tập trung vào những việc quan trong cần hoàn thành, bạn sẽ tiếp tục xây dựng các cơ sở vững chắc để đạt được mục tiêu dài hạn của mình.

Tăng 25% hiệu suất chinh phục

Hoàn thành nhiều việc quan trọng hơn, với ít thời gian hơn.

Khai phá sức mạnh cá nhân

Các tính năng đắc lực quản lý công việc

Lập kế hoạch công việc và theo đuổi

Tổ chức công việc, lên kế hoạch và sắp xếp công việc 1 cách hiệu quả

Quản lý tài nguyên

Quản lý tất cả tài nguyên trên công việc của bạn, dễ dàng tìm kiếm và lựa chọn.
Tuyệt đối an toàn và bảo mật

Cân bằng công việc và cuộc sống

Theo dõi thời gian làm việc mỗi ngày giúp bạn cân đối khối lượng công việc cần hoàn thành. Giúp bạn cân bằng công việc và cuộc sống

Theo dõi và quản lý công việc trên nhiều nền tảng

Không cần mất thời gian check công việc trên nhiều app

Tuyệt vời hơn nếu phối hợp cùng các thành viên trong nhóm của bạn

Tương tác – trao đổi thông tin giữa các thành viên.
Giữ cho liên lạc luôn mượt mà trong quá trình đạt mục tiêu nhóm.
Bạn có thể chat trực tiếp trên task công việc đã giao hoặc chat nhóm với các thành viên tương tự như một mạng xã hội. Hoàn toàn trên một nền tảng.

Lưu trữ tài nguyên thông minh và dễ dàng chia sẻ
Bảo mật bằng cách phân quyền thông minh. 
Tập trung văn bản, file , link ..vv.vv vào một nơi và đảm bảo các phòng ban nắm được thông tin họ cần để bắt đầu hoạt động.

Quản lý công việc, phân chia các công việc theo từng đầu mục. Teamwork trở nên hiệu quả hơn

Dễ dàng đăng ký sử dụng

5000 Doanh nghiệp đã sử dụng và tối ưu hiệu suất công việc của họ

Đăng ký tài khoản

Đăng ký tổ chức

Thêm thành viên

Bắt đầu sử dụng