Lưu trữ trên điện toán đám mây

Lưu trữ thoải mái, không lo hết dung lượng, không cần tốn kém mở rộng bộ nhớ
1

Quản lý, tìm kiếm dễ dàng

Tài liệu được tải lên, tài liệu được gắn theo task hoặc chat sẽ được lưu trữ lại kho tài nguyên.
Bạn dễ dàng tìm kiếm theo thư mục, giúp đông bộ tài liệu, việc tìm kiếm cũng như chia sẻ trở nên đơn giản hơn.

Bảo mật thông tin

Với những tài liệu bạn muốn bảo mật không muốn người khác biết, hãy cài đặt chế độ riêng tư theo các task.