Fonctionnalités

Tictop sẽ giúp quá trình quản lý công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn

 

Gestion du temps

Soyez capable de gérer votre temps de travail et l'emploi du temps de votre journée.

Planification

Nắm rõ những đầu việc dang dở chưa hoàn thành, giúp bạn tối ưu hóa khối lượng công việc trong ngày.

Suivez le temps de travail

Theo dõi thời lượng hoạt động của các thành viên, tiết kiệm thời gian trao đổi công việc

Équilibre du temps

Thời gian làm việc sẽ được tính từ lúc “Bắt đầu công việc”, bạn có thể “Tạm dừng” để nghỉ ngơi hoặc làm việc riêng. Tổng thời gian làm việc có thể được kiểm tra vào cuối ngày.

×

Simplifier la création de tâches

Rapide

Tictop cung cấp đầy đủ những công cụ cần thiết phù hợp với từng lĩnh vực.

Không gian linh hoạt

Tạo công việc cho bản thân và cho người khác. Chuyển đổi công việc nhóm thành công việc cá nhân chỉ trong một không gian tạo.

Clair

Trạng thái công việc được hiển thị rõ ràng, sắp xếp dựa trên tầm quan trọng và tính cấp thiết theo chiến lược làm việc hiệu quả Eisenhower Box.

×

Suivez le travail

Statut du travail

Theo dõi trạng thái và tình trạng công việc của tất cả thành viên một cách tổng quan.

Efficacité du travail

Nắm rõ công việc của mỗi thành viên, tăng hiệu quả trong việc trao đổi thông tin nội bộ.

Equilibre du travail

En ayant accès aux tâches des employés vous avez la possibilité de mieux organiser la charge de travail de vos équipes, le but étant d'optimiser ses équipes avec une bonne gestion des tâches.

×

Echanger, discuter

Textes, appels vidéo, organisation de réunions en direct sur Tictop !

Échangez

Chia sẻ, trao đổi công việc với từng thành viên hoặc từng nhóm.

Cuộc họp ngắn

Thực hiện những cuộc họp ngắn trong tổ chức.

Messagerie

Giúp các thành viên gắn kết với nhau hơn.

Gestion intelligente des fichiers

Tìm kiếm nhanh chóng

Dễ dàng tìm kiếm tệp đính kèm của cá nhân hoặc nhóm từ công việc và tin nhắn của bạn.

Grande capacité

Lưu trữ dữ liệu và các văn bản quan trọng với dung lượng lớn, đính kèm chúng khi tạo công việc mà không cần tải lên từ máy tính.

Quyền riêng tư và bảo mật

Tous les fichiers sont stockés en fonction de votre autorisation d'accès dans la tâche de travail à laquelle il est attaché. Personne ne peut voir vos fichiers sans votre permission.