Functions

Tictop sẽ giúp quá trình quản lý công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn

 

Time management

Be able to manage your working time and the schedule of your day.

Planning

Nắm rõ những đầu việc dang dở chưa hoàn thành, giúp bạn tối ưu hóa khối lượng công việc trong ngày.

Track work time

Theo dõi thời lượng hoạt động của các thành viên, tiết kiệm thời gian trao đổi công việc

Time balance

Thời gian làm việc sẽ được tính từ lúc “Bắt đầu công việc”, bạn có thể “Tạm dừng” để nghỉ ngơi hoặc làm việc riêng. Tổng thời gian làm việc có thể được kiểm tra vào cuối ngày.

×

Simplify tasks creation

Fast

Tictop cung cấp đầy đủ những công cụ cần thiết phù hợp với từng lĩnh vực.

Không gian linh hoạt

Tạo công việc cho bản thân và cho người khác. Chuyển đổi công việc nhóm thành công việc cá nhân chỉ trong một không gian tạo.

Clear

Trạng thái công việc được hiển thị rõ ràng, sắp xếp dựa trên tầm quan trọng và tính cấp thiết theo chiến lược làm việc hiệu quả Eisenhower Box.

×

Follow the work

Work status

Theo dõi trạng thái và tình trạng công việc của tất cả thành viên một cách tổng quan.

Work efficiency

Nắm rõ công việc của mỗi thành viên, tăng hiệu quả trong việc trao đổi thông tin nội bộ.

Work Balance

By having access to the tasks of the employees you have the possibility to better organize the workload of your teams, the goal being to optimize its teams with a good management of the tasks.

×

Exchange, discuss

Text, video call, organize live meetings on Tictop!

Exchange

Chia sẻ, trao đổi công việc với từng thành viên hoặc từng nhóm.

Cuộc họp ngắn

Thực hiện những cuộc họp ngắn trong tổ chức.

Chat

Giúp các thành viên gắn kết với nhau hơn.

Smart file management

Tìm kiếm nhanh chóng

Dễ dàng tìm kiếm tệp đính kèm của cá nhân hoặc nhóm từ công việc và tin nhắn của bạn.

Large capacity

Lưu trữ dữ liệu và các văn bản quan trọng với dung lượng lớn, đính kèm chúng khi tạo công việc mà không cần tải lên từ máy tính.

Quyền riêng tư và bảo mật

All files are stored according to your access authorization in the work task to which it is attached. No one can see your files without your permission.