Buổi Ký Kết Hợp Tác Giữa VIG và Thị Đoàn Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh: Chuyển Đổi Số Cho Tổ Chức Phi Lợi Nhuận

Ngày 19/6/2024, CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ TIN HỌC VIG và BAN CHẤP HÀNH THỊ ĐOÀN QUẾ VÕ đã phối hợp tổ chức buổi ký kết hợp tác tại Bắc Ninh. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc chuyển đổi số cho các tổ chức phi lợi nhuận mà còn thể hiện cam kết của cả hai bên trong việc xây dựng một Việt Nam thịnh vượng và hiện đại.

TICTOP đổi tên thành FIINE

Tại sự kiện này, nhà sáng lập TICTOP, ông Mong Jean Paul, đã chính thức thông báo về việc đổi tên sản phẩm TICTOP thành FIINE. Sự đổi tên này thể hiện cam kết của VIG trong việc liên tục đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ khách hàng tốt hơn. FIINE không chỉ là một giải pháp quản lý công việc mà còn là công cụ mạnh mẽ hỗ trợ các tổ chức tối ưu hóa quy trình và nâng cao hiệu suất.

Ý nghĩa và mục tiêu của buổi lễ ký kết

Buổi ký kết này nhấn mạnh sứ mệnh chung của VIG và Thị Đoàn Quế Võ trong việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý công việc, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của xã hội.

 • VIG: Với tinh thần “Vietnam is great – Việt Nam Vĩ Đại”, VIG mong muốn góp phần xây dựng một đất nước thịnh vượng thông qua các sản phẩm công nghệ cao và chất lượng như FIINE.
 • Thị Đoàn Quế Võ: Là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam, Thị Đoàn Quế Võ cam kết phấn đấu vì mục đích, lý tưởng của Đảng là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nội dung buổi ký kết

Sự kiện bắt đầu với bài phát biểu của ông Mong Jean Paul, nhà sáng lập VIG, chia sẻ về tầm nhìn và sứ mệnh của VIG trong việc hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận thông qua công nghệ số. Ông nhấn mạnh rằng sự hợp tác với Thị Đoàn Quế Võ là một bước đi chiến lược, giúp lan tỏa giá trị của công nghệ số tới các tổ chức đoàn thể trên cả nước.

Ông Hoàng Minh Tuấn, đại diện Thị Đoàn Quế Võ, đã chia sẻ cảm nhận về FIINE và những khó khăn mà Thị Đoàn đã gặp phải trong quá trình quản lý công việc trước đây. Ông nhấn mạnh rằng việc áp dụng FIINE đã giúp Thị Đoàn Quế Võ tối ưu hóa quy trình làm việc, tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nội dung cam kết hợp tác

Cả hai bên đã ký kết bản cam kết hợp tác với các nội dung chính:

Cam Kết Của VIG

 • Hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận trong việc tối ưu hóa quy trình làm việc, tiết kiệm thời gian và chi phí, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và kết nối.
 • Tổ chức các khóa đào tạo, hội thảo và tư vấn nhằm nâng cao năng lực sử dụng giải pháp FIINE cho các thành viên của Thị Đoàn Quế Võ.
 • Tư vấn và hỗ trợ Thị Đoàn Quế Võ trong việc xây dựng và triển khai chiến lược chuyển đổi số.

Cam Kết Của Thị Đoàn Quế Võ

 • Triển khai và áp dụng nghiêm túc giải pháp FIINE vào quản lý công việc hàng ngày nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức.
 • Tích cực tham gia các khóa đào tạo và hội thảo do VIG tổ chức để nâng cao năng lực sử dụng công nghệ số.
 • Phối hợp với VIG để đánh giá và đo lường hiệu quả của các giải pháp công nghệ được triển khai, từ đó đưa ra các điều chỉnh và cải tiến cần thiết.

Ý Nghĩa Của Sự Hợp Tác

Sự hợp tác giữa VIG và Thị Đoàn Quế Võ không chỉ là sự kết hợp giữa công nghệ và hoạt động xã hội mà còn là một minh chứng rõ ràng cho việc công nghệ số có thể thay đổi cách thức quản lý và nâng cao hiệu quả công việc.

FIINE, với các tính năng tiên tiến, đã giúp Thị Đoàn Quế Võ giải quyết nhiều vấn đề quản lý, từ việc theo dõi tiến độ công việc, quản lý dự án đến tương tác và kết nối giữa các thành viên. Những lợi ích cụ thể bao gồm:

 • Tối ưu hóa quy trình làm việc: FIINE giúp tự động hóa nhiều quy trình, giảm bớt công việc thủ công và tăng cường hiệu quả.
 • Tiết kiệm thời gian: Với các công cụ hỗ trợ quản lý thời gian và lịch trình, các thành viên có thể sắp xếp công việc một cách khoa học và hiệu quả hơn.
 • Nâng cao hiệu quả quản lý: FIINE cung cấp các báo cáo chi tiết và phân tích dữ liệu, giúp lãnh đạo Thị Đoàn Quế Võ đưa ra các quyết định chiến lược chính xác.

Kết Luận

Buổi ký kết giữa VIG và Thị Đoàn Quế Võ là một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ số vào quản lý công việc của các tổ chức phi lợi nhuận. Với sự hỗ trợ của FIINE, Thị Đoàn Quế Võ sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng và đất nước.

Chúng tôi tin rằng sự hợp tác này sẽ mở ra nhiều cơ hội mới cho các tổ chức phi lợi nhuận khác học hỏi và áp dụng công nghệ số vào hoạt động của mình. VIG cam kết sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các tổ chức trong hành trình chuyển đổi số, mang lại giá trị bền vững và phát triển toàn diện.